Bodabygden 2004-01

Innehåll:

  • Minnenas album: Brevet till Mamma. av Ingemar Goliath
  • Boda missionsförening och Ovanmyra missionshus 3 Av Hans Ollas
  • Livet i det nya landet 3 av Hjort Britta Possnert
  • Hembygdsföreningens verksamhetsberättelse år 2003
  • Kulturstipendium till Knapp Britta Pettersson 2003
  • Momorös katta del 4 av Willard Dahl.

Helg och söcken:

  • Västanå gjorde succe i kyrkan
  • Födelsedagsfest i prästgården
  • Boda diakoni ”Still going strong”