bodabygden 2006-01Innehåll:

Helg och söcken:

  • Ord på vägen
  • Får man göra så i kyrkan
  • Döpta, konfirmerade, vigda och avlidna
  • Verksamhetsberättelse för Boda kyrkoråd 2005
  • Nya kyrkorådet