Bodabygden 2010-02

Innehåll:

 • Bodapojken som emigrerade och blev "The super Swede"
 • Dalafloran, del 2, sett ur ett Bodaperspektiv
 • Svenskgården. Renoveringen i Solberga är klar
 • Dalmålningarna i Sjonsstugan. Bevarande genom bidragspengar
 • Torbjörn Örjebrandt, Mora Konstförlag & Tryckeris ägare, har avlidit
 • Mitt 1930-tal, del 2, Vintern
 • En Dalkullas berättälse. Anna Ersdotter Lassas
 • Bodadräkten i vardagen. Från visningen på bodadagen

Helg & Söcken:

 • Ekumenisk gudstjänst
 • 50- och 60-talsrock
 • Green Freaks
 • Två Bodabyar gjorde en gudstjänst, Osmundsberg och Änderåsen
 • Tuppljusstake
 • Väntjänstträff
 • Högtidlig minnesgudstjänst i Boda
 • Sommarvärdarna i Boda kyrka avtackades
 • Ord på vägen, "Förändring"
 • Ollas Hans en hembygdsforskare av rang
 • En del av verksamheten i Boda Församling