Bodabygden 2012-01

Innehåll:

 • Boda-Bio. Biografen i Ovanmyra 1939-1957
 • Britt Eklund. Kulturpremium 2012
 • Slåtterbalk till hembygdsöreningen, för vård av våra ängar
 • Mitt 30-tal del 5, Några sommarminnen
 • Floranotiser. Nya dokumenterade arter
 • Verksamheten i Boda hembygdsförening under 2011
 • Ti buder. Dikt av Beth Boye
 • Sommarens program i Boda gammelgård

Helg & Söcken:

 • Nicaraguanska Bondemässan
 • Kärlekens Väg i Boda kyrka
 • Valborg i Boda Kyrka
 • Årets första fäbodgudstjänst
 • Körbesök i Boda Kyrka
 • Voluminös röst i Boda kyrka på Pingstdagen
 • Nytt om gångmatta
 • Ord på vägen: Sommarbetraktelse
 • Barbro Barwing har gått bort
 • Kalendarium Sommaren 2012
 • Hänt i Boda örsamling under 2011