Bodabygden 2012-02

Innehåll:

 • På vandring i våra fäders fotspår. Från Lenåsen till Olof-Ersbodarna och Hållberget
 • Källor. Möte med Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund
 • Siljans Mattväveri. Hemslöjdstradition
 • Tyskens koja
 • Sommaravslutning på Gammelgården
 • Bodaphyllum ..och andra lokala växter med latinska namn
 • En syskonsamling på Pellmasgården. Efter 50 år - En svensk-amerikanares besök i hembygden
 • Päkkos Gustafs stipendium till Stina Brandin
 • Lâduflitt på Gambôlgåln
 • Boda- och Rättviksdräkt, lika eller inte?

Helg & Söcken:

 • Hänt i Församlingen
 • Ord på vägen: Julbetraktelse 2012
 • Väntjänst, att räcka ut en hand..
 • Församlingsresa till Nås
 • Prästgårds-Johanna..?
 • Gångmattan på plats
 • Boda diakoni på tur till Filipstad
 • Kalendarium Jul & Nyår 2012-2013