Skriv ut

Tidningen Bodabygden

bodabygden 2012-01Tidningen Bodabygden utkommer med 2 nummer per år, ett inför midsommar och ett inför julhelgerna.
Utgivare är Boda Hembygdsförening

Tidningen distribueras till alla medlemmar och bybor men kan också beställas som lösnummer.

Lösnummer: 25 kr

Bidrag till tidningen mottages tacksamt, kontakta redaktionen.
Redaktionen förbehåller sig dock rätten att redigera och eventuellt förkorta insända bidrag.

Annonspriser:
1/1-sida, 187x271 mm 2.300:-
1/2-sida, 187x133 mm 1.300:-
1/3-sida, 123x133 mm    900:-
1/6-sida,   59x133 mm    500:-
Moms tillkommer.

Bokning av annonser:
Knapp Lennart Pettersson 018-546361 eller 0248-420 05

Ansvarig utgivare:
Christer Bergin 401 62, 023-181 62

Grafisk formgivning:
Tommy Nivrén 070-260 31 07

Redaktion:
Barbro Hedström Gunnarsson 422 44
Christer Bergin 023-181 62