Skriv ut

Boda Hembygdsförening

sockenstugan-01Boda Hembyggdsförening är en ideell förening med c:a 400 medlemmar från Umeå i norr till Höllviken i söder. Föreningens huvudsakliga ändamål att ”bland befolkningen väcka kunskap om, aktning för och kärlek till hembygden, dess natur och minnen samt verka för att rädda och bevara nedärvda kultur- och naturvärden inom orten”

Några av föreningens huvudområden för verksamheten är:

  • Förvalta och utveckla Boda Gammelgård med byggnader, inredning och husgeråd, klädesdräkter och vävnader samt arbetsredskap
  • Övervaka att befintliga kultur- och naturminnesmärken bevaras och om nödvändigt se till att de skyddas
  • Upplysa om och skapa intresse för lokal byggnadstradition samt dräkter, seder och bruk
  • Uppmuntra traditionell lokal hemslöjd samt underlätta för hantverkare att sälja sina produkter och fortsätta med sin verksamhet

Kansli finns i Sockenstugan där vi även har lokaler för uthyrning. Det finns en lokal för mindre grupper samt en lokal som kan ta emot 60 personer med ett nytt kök för kaffekokning och enklare maträtter. I Sockenstugan kommer det också att iordningställas en dräktkammare där man skall kunna se hur Bodadräkten skall se ut samt se de olika varianterna.

Föreningen tillverkar och säljer Bodahästen två olika Bodaböcker, boken Tvåhundrafyrtio spelmän från Boda samt en bok på Bodamål som heter Momorôs kattâ. Vi säljer även vykort och skulle det vara stängt i Sockenstugan så finns det i Biblioteket.

Två gånger om året ges tidningen Bodabygden ut där man kan läsa om händelser, gårdar och kultur både från nutid och dåtid. Tidningen distribueras till föreningens medlemmar och boende i Boda socken. De går även att köpa i lokal handel samt beställas här på hemsidan.