Skip to main content

Nytt år 2024 och självklart fortsätter vi traditionen sedan slutet av 1970-talet, med Danskvällar i Ovanmyra Bystuga med Boda Spelmanslag och gäster som spelar upp till dans – första fredagen i varje månad!

Vårens datum: 2 feb, 1 mars, 5 april och 3 maj

Fredag 2 feb 20.00

Februaridans i Ovanmyra

Fredag 1 mars 20.00

Marsdans i Ovanmyra

Fredag 5 april 20.00

Aprildans i Ovanmyra

Fredag 3 maj 20.00

Majdans i Ovanmyra

Söndag 30 juni 20.00

Dans i Ovanmyra bystuga