Skip to main content

Anmälan till Barn och ungdomskurs

Fyll i anmälan för kursen och skicka in till oss. 


Det är mycket viktigt att ni fyller i förälders / vårdnadshavares E-post och mobilnr. i respektive ruta.
Vi behöver kunna få kontakt med den vuxne som gjort anmälan till kursen.

Det kommer då en bekräftelse direkt till dig per email.


Det är viktigt att betalningen sker enligt anvisningarna och att du betalar i direkt anslutning till att du erhållit bekräftelse.

När kursavgiften är betald har du en giltig anmälan!
Avgiften betalas in på bankgiro: 5335-7901 ange meddelande: Siljan 137
Om du betalar från utlandet:
IBAN code: SE4680000818770043420900
BIC code: SWEDSESS

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 JUNI

Email: kurser@bodabygden.se.
Info: 070-377 13 33


Återtagande av anmälan

Anmälan till kursen är bindande. Du har rätt att återta din anmälan genom att meddela oss per post eller e-post senast 10 dagar före kursstart.
Du får då tillbaka hela avgiften med avdrag för en administrativ kostnad som är 20% av deltagaravgiften. Om du lämnar återbud till kursen mindre än 10 dagar före kursstart eller direkt efter första träffen, betalar du halva avgiften.

Inställd kurs

Om det blir för få anmälningar till kursen kan den komma att ställas in.

Detta beslut tas efter angiven sista anmälningsdag och då återbetalas deltagaravgiften så snart som möjligt.

Ytterligare information

Vi kommer efter 18 juni att börja skicka ut information för om kurslokal, adress, och ev annat till samtliga vårdnadshavare via email

Lokaler 

Vi använder oss av lokaler för kurserverksamhet och konserter som är tillgänglighetsanpassade så att alla kan deltaga och parkeringsplatser finns i närheten.