Skriv ut

Tvåhundraförtio spelmän från Boda

240spCiterat ur boken: "Denna skrift är utgiven av Boda hembygdsförening under redaktion av Christer Bergin, Gunnar Brandin och Nils Åberg. Syftet är dels att sprida kunskap om spelmännen i Boda, dels att med eventuellt överskott av försäljningen kunna bidra till anskaffandet av en flygel, vilken vi hoppas ytterligare skall främja musiklivet i socknen. Pär Anders Långsvens."

Författare: Arne Bjernulf.

Pris: 85 kr