Skip to main content

Juni 2021|Bodabygden

Röjås Jonas 100 år

Text: Gunnar Brandin

”Röjås Jonas spel, så klart och så sprakande, retade mina sinnen och visade mig vägen in i spelmansmusikens innersta finrum.”

Jonny Soling

Röjås Jonas Eriksson växte upp i en jord- och skogsbrukarfamilj i Kärvsåsen, Boda. Hans far, Röjås Erik Andersson, var spelman och alla sönerna, Erik, Jonas och Gustaf lärde sig spela fiol redan som barn. Under ungdomsåren spelade Jonas mycket med Laggar Anders, som också gick och lärde sig spela fiol av Jonas far, Röjås Erik. Röjås Jonas och Laggar Anders blev nära spelvänner och var mycket ute och spelade tillsammans med andra på fester, bröllop och annat under ungdomsåren och de fortsatte att vara bästa spelkompisar hela livet!

Röjås Jonas Eriksson

Att folkmusiken och dansen i Boda har varit och är så stor i Bodaområdet beror mycket på spelmannen Röjås Jonas som var mycket intresserad av musiken och dansen från Boda.  Jonas var lite ledare i den grupp av ungdomar där broder Gustaf och Laggar Anders fanns med samt syskonen Britta och Kicken Ingels, Olof Lövås, syskonen Erik, Jonas, Kerstin, Anna o Lisa Nygårds, syskonen Violet, Willard, Ruth och Marilyn Dahl, Britta Bäck m fl som under 1940-talet ofta träffades, spelade och dansade Bodapolska. De finns många fina bilder med dessa ungdomar vid spel och dansträffar från mitten av 1940-talet och jag tror Röjås Jonas engagemang tillsammans med dessa ungdomar är ett av skälen till att musiken och dansen i Boda fortfarande var så stark i Boda under 1950 - 60-talet då musiken och dansen fortfarande fanns levande och brukades till vardag och fest, vid bröllop, födelsedagar, begravningar och vid högtider som Jul, Påsk, Valborg, Midsommar-firande och Gökottor.

Dahl Marilyn, Nygårds Erik, Röjås Jonas, Dahl Ruth, Laggar Anders, Dahl Willard, Dahl Violet, Nygårds Kerstin, Bäckes Britta och Nygårds Anna

Jonas drabbades under ungdomsåren av sjukdomen tuberkulos och fick tillbringa mycket lång tid, 18 mån, på sjukhus och detta gjorde att Jonas var tvungen att finna en yrkesutbildning som alternativ till jord och skogsbruk och 1946 började han en musikutbildning på Ingesunds Folkhögskola i Arvika. Han studerade även klassisk violin under 2 år i Holland innan han i mitten på 50-talet började arbetade som violinpedagog vid Framnäs folkhögskola utanför Piteå och senare vid Kapellsbergs musikskola i Härnösand, där han även var föreståndare 1961–1977.