Skip to main content

Text: Gunnar Brandin

Jonas räknas som en pionjär som violinpedagog med låtspel på programmet. Han grundade 1976 musikhandledarlinjen vid Härnösands folkhögskola inom vilken 1970-talets samhällsorienterade och antielitistiska musiksyn fick en pedagogisk tillämpning.
Jonas höll kontakten med Bodamusiken och dansen bl a genom Boda Spelmanslag där jag träffade Jonas varje sommar vid Midsommar, Bodastämman och en del andra tillfällen när laget spelade till dans. Vi var också några ur Bodalaget som ibland träffade Jonas och spelade med honom när han var på besök i Boda.

Laggar Anders och Röjås Jonas

Syskonen Jonas, Erik, Gustaf och Inga med familjer brukade också träffas till spel och dans på Röjåsgården på Osmundsberg på midsommardagen och därefter fortsätta till Bodalogen på kvällen och där dansade och spelades det Bodapolska.Dessa Midsommar-dagskvällar med spel och dans av endast Bodapolskor, utvecklades med åren till helt magiska spel- och danskvällar och vi är några som fortfarande ser till att den kvällen lever vidare.
Röjås Jonas var också den som tog initiativ till den utomhusdansbana som nu finns på Boda Gammelgård då han tog kontakt med mig och ville att vi åter skulle bygga upp en utomhusdansbana så som det tidigare hade funnits en utebana på östra sidan av tröskladan. Så blev det också och Jan Angantyr, Bertil Ollas och Mats Bergvik byggde den utomhusdansbana som nu står på tunet framför Sjonsstugan.
I början av 1980-talet arrangerade vi flera konserter ”Måndagskvällan på Boda Gammelgård” där Jonas hade med sig barnen, Maria, Britta och Hans. En av dessa konserter spelades in och sändes senare på Sveriges Radio. Jonas gjorde också under 1980-talet ett framträdande i Boda kyrka med ”Narren i Katedralen” – en dikt av Essi Sahlin där Jonas läste texten och gestaltade med sin musik.
Jag hade en hel del kontakter med Jonas under mitten av 1980-talet då han var med på del planeringsmöten inför planerna för utbyggnader runt skolan i Boda, det som kom att kallas Bodaprojektet.
Jonas behöll alltid kontakten med Boda och kom ofta hit efter att han i början av 1980-talet fick möjlighet att köpa tillbaka sitt föräldrahem på Osmundsberg och han hade långt framskridna planer på att flytta tillbaka till Boda när han gick bort 1989.

Röjås Jonas

Jöns Erik

Röjås Jonas

Lövås Olle